Plantarum Persiae australis siccatarum species 440, collectae a Th. Kotschy, determinatae a Dre E. Boissier, editae a R. F. Hohenacker
Abbreviation: Hohenacker, Kotschy Pl. Pers. Austr.
Editor(s): Hohenacker, R.F.
Range: 1 - ? 600