Cenchrus agrimonioides Trin.  
Family: Poaceae
Kamanomano,  more...
Cenchrus agrimonioides image
David Eickhoff  
Cenchrus agrimonioides image
David Eickhoff  
Cenchrus agrimonioides image
David Eickhoff  
Cenchrus agrimonioides image
David Eickhoff