Petrorhagia dubia (Raf.) G.López González & Á.M.Romo  
Family: Caryophyllaceae
Hairy-Pink
[Dianthus velutinus Guss.,  more]
Petrorhagia dubia image
Gary A. Monroe  
Petrorhagia dubia image
Barry Breckling  
Petrorhagia dubia image
Luigi Rignanese  
Petrorhagia dubia image
Keir Morse  
Petrorhagia dubia image
Barry Breckling  
Petrorhagia dubia image
Luigi Rignanese  
Petrorhagia dubia image
Luigi Rignanese  
Petrorhagia dubia image
Barry Rice  
Petrorhagia dubia image
Barry Breckling  
Petrorhagia dubia image
Luigi Rignanese  
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image
Petrorhagia dubia image