Ternstroemia gymnanthera Sprague  
Family: Pentaphylacaceae
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Kathy M. Davis, University of Florida Herbarium  
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Kathy M. Davis, University of Florida Herbarium  
Ternstroemia gymnanthera image
Kathy M. Davis, University of Florida Herbarium  
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Kathy M. Davis, University of Florida Herbarium  
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image
Ternstroemia gymnanthera image