Tetradymia argyraea Munz & Roos  
Family: Asteraceae
striped cottonthorn,  more...
Tetradymia argyraea image
David Magney  
Tetradymia argyraea image
Tetradymia argyraea image
Tetradymia argyraea image
David Magney  
Tetradymia argyraea image
Tetradymia argyraea image
Tetradymia argyraea image
Tetradymia argyraea image