Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr  
Family: Pottiaceae
Syntrichia ruralis image
Tony Frates  
Syntrichia ruralis image
David Thornburg  
Syntrichia ruralis image
Syntrichia ruralis image