Kokia cookei O. Deg.  
Family: Malvaceae
Molokai Tree-Cotton,  more...
Images
not available