Herbarium, innehållande 40 i mellersta Finland växande foder- och betesväxter, Renqvist, H.V. [Jan-40]

    There are no exsiccati numbers in database